You are currently viewing SLM blir flere!

SLM blir flere!

SLM Revisjon har ansatt 3 nyutdannede og vi ønsker dem velkommen til oss!

Erlend, Håvard og Ludvig startet hos oss 1. september, og er allerede godt i gang som revisormedarbeidere.

Kommende dager vil vi presentere dem her, slik at dere kan bli bedre kjent med dem!