You are currently viewing Revisor informerer

Revisor informerer

I SLM Revisjon sitt rykene ferske nyhetsbrev kan du lese om det spennende teamet «Skatteposisjoner før nyttår». Der vi informerer om at det ikke er for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021.

Et annet veldig aktuelt tema er det nye hybridkontoret. Les om at mange velger en jobbløsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det har også konsekvenser for ledelsen. Les om hvilke ved å klikke på knappen under.