You are currently viewing Revisor informerer 1 2022

Revisor informerer 1 2022

I SLM Revisjon sitt nyhetsbrev kan du lese om de nye reglene gjeldende fra 1. januar 2022 om pensjon fra første krone og første dag. Foretak må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

I desember 2021 ble det vedtatt reduserte notekrav for små foretak. Disse endringene gjelder for årsregnskap som avlegges etter 30. juni 2021. Endringene fremkommer i Norsk Regnskapsstandard (NRS) 8.