Lovfestet revisjon og revisorbekreftelser

Lovfestet revisjon og revisorbekreftelser

Revisjon

Som revisorer er vi offentlighetens uavhengige og kyndige tillitsrepresentanter. Det betyr at långivere, medarbeidere, aksjonærer, leverandører og andre med behov for revisjon og rådgivning, kan stole på at de får kvalifisert og lovmessig bistand. Revisjon er ikke en ytelse som kan kjøpes i metermål. Derimot tilpasses revisjonen individuelt til den enkelte virksomhet og dennes behov.

Vi påtar oss revisjonsoppdrag for skandinaviske konsern i samarbeid med våre Prime Global-partnere i Sverige og Danmark.
Les mer om Revisjon i Skandinavia.

I konkursboer vil det være behov for borevisor for å kunne kartlegge insolvenstidspunkt, unndragelse av midler, spesielle transaksjoner og – ikke minst – finne verdier.

Revisjon av deler av regnskapet, avtalte kontrollhandlinger eller forenklet revisorkontroll av regnskap, er enklere og rimeligere tjenester vi også kan tilby.

Tilskuddsordninger fra det offentlige krever ofte en etterfølgende attestasjon av prosjektregnskap eller oppstilling fra en ekstern revisor.

Revisjonsberetningen er en ekstern kvalitetssikring – en dokumentasjon på at årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter.

Ønsker du å prate med oss om revisjon?

John Harald Hansen
Statsautorisert revisor / Partner / Daglig leder

Tel: +47 416 12 274
john.harald@slm-revisjon.no

 

John Harald Hansen

Jul i Viken lysshow

SLM Revisjon er stolt sponsor av det spektakulære lysshowet for Jul i Viken. Åpningen av Jul i Viken finner sted på Lillestrøm Torv, hvor næringen har investert i et spektakulært og magisk 3D-mappet og animert lysshow som finner sted på veggen til kjøp …