Kvalifisert og lovmessig bistand

Kvalifisert og lovmessig bistand

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innenfor en rekke fagområder som regnskap, skatt, avgift, og andre økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområdene.

Hva er virksomhetens verdi? Vi kan bidra med en enkel analyse eller en full verdivurdering – som grunnlag for salg, fisjon/fusjon eller oppkjøp av annen virksomhet.

Merverdiavgift får en stadig større betydning for næringslivet. Både generelt, men kanskje aller mest for eiendomsvirksomhet. Vi bidrar til god planlegging.

Skatt er et område de fleste er opptatt av. Vi har kompetansen til å bistå ved alle typer skattespørsmål. Det kan være smart å få noen svar, før du tar beslutninger.

Bedriftens konkurransesituasjon kan endres raskt. Skal man konkludere med at tiden er inne for å avhende, eller skal man satse videre og foreta oppkjøp?

Gode, interne rutiner med innlagte kontrollpunkter kan føre til bedre inntjening og godt arbeidsmiljø. Vi har lang erfaring i skreddersøm av rutiner.

Det kan være sunt å få innspill til virksomhetens forventninger om fremtidig drift  – med utarbeidelse av driftsbudsjetter og vurdering av planlagte investeringer.

Næringslivets rammebetingelser endrer seg stadig raskere, og dagens organisering av bedriften er kanskje ikke lenger optimal. Vi hjelper deg med å ta riktige valg.

Den dagen neste generasjon skal overta familievirksomheten, dukker det opp en rekke spørsmål – ikke bare av økonomisk art. Vi har erfaring og gode råd.

Valg av fremgangsmåte ved kjøp, salg eller omorganisering av virksomhet kan variere i stor grad. Vi rådgir og bistår gjennom hele prosessen.

Ønsker du å prate med oss om rådgivning?

Jan Ove Hofseth
Statsautorisert revisor / Partner / Styreleder

Tel: +47 900 30 334
jan.ove.hofseth@slm-revisjon.no

Jan Ove Hofseth

Nytt fra revisor – Nr. 3 2023

Et rykende ferskt Nytt fra revisor er lagt ut på SLM sin hjemmeside. I denne utgaven finner du mye god informasjon om gjennomføring av generalforsamling i et aksjeselskap, samt andre aktuelle nyheter 👍 Klikk her for å komme til Nytt fra revisor