Velkommen til SLM Revisjon

SLM Revisjon

SLM Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 30 ansatte med kontorer sentralt på Romerike.

Vi er totalleverandør av revisjons- og rådgivningstjenester. Vår lange revisjonserfaring og høyt kvalifiserte medarbeidere sikrer våre kunder god og personlig service. Kombinasjonen av høyt kunnskapsnivå og variert praksis, gjør at vi føler oss godt rustet til å være diskusjonspartner for både den daglige ledelsen og styret hos våre kunder.

Vi er medlem av Den norske revisorforening, og våre ansatte benytter i stor grad kurs avholdt i deres regi – samt kurs arrangert i våre egne lokaler. Vi benytter oss også av den fagekspertisen foreningen besitter.

For de av våre klienter som har behov for en regnskapsfører eller ekspertise utenfor landets grenser, kan vi utvide vår internasjonale rekkevidde gjennom medlemskapet i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av regnskapsfirmaer og forretningsrådgivere. Vi har spesielt god dekning i Sverige og Danmark gjennom andre uavhengige medlemsfirmaer, R3 Revisjon AB og Martinsen. I samarbeidet med dem fungerer vi som et skandinavisk revisjonskontor.

Med over 60 års erfaring står vi godt rustet til å møte fremtiden.

Revisorer Jonny M. Løvaas og Guro Hønsen Brandt er to av våre dyktige revisorer.

Vår historie

 • Jun 19, 2018

  1960

  Knut Myhrer starter egen praksis i Lillestrøm

 • Jun 19, 2018

  1982

  Bjørn Svindal starter egen praksis i Lillestrøm.

 • Jun 19, 2018

  1983

  Bjørn Svindal og Svein Leidland starter kontorfellesskapet Svindal og Leidland i Lillestrøm.

 • Jun 19, 2018

  1992

  Knut Myhrer starter Myhrers Revisjonskontor AS sammen med Erik Myhrer. Også dette i Lillestrøm.

 • Jun 19, 2018

  1995

  Den 1. juli 1995 stiftes Svindal Leidland Myhrer & Co AS – statsautoriserte revisorer, og starter opp sin virksomhet i nytt kontorbygg i Nittedalsgata 20 i Lillestrøm. Vi var da 14 ansatte.

 • Jun 19, 2018

  2018

  I august 2018 flytter vi inn i nye, moderne lokaler i Skedsmogata 3 A, etter 23 år på gammel adresse. Nå er vi 27 ansatte.

Profesjonelt nettverk

SLM Revisjon jobber tett sammen med andre aktører i Romerike og omegn.

Sosialt ansvar

Vi er offentlighetens tillitsmann og leverandør til næringslivet. Vi ønsker også å være bidragsyter til lokalsamfunnet på Romerike. Vi har valgt å rette våre sponsormidler mot kultur og tiltak for barn og unge. Vårt kulturengasjement er relatert til Lillestrøm Kultursenter, dets nærmiljø og brukere.

2017-Sesongavkast-bw