You are currently viewing Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

I årets første Nytt fra revisor, finner du en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣. Her er det mye nyttig informasjon om blant annet økt formueskatt, økt utbytteskatt, ekstra arbeidsgiveravgift, utbytterestriksjoner ved tilskudd og viktige datoer og frister i 2023.