You are currently viewing Nytt fra revisor – Sommernytt

Nytt fra revisor – Sommernytt

Her finner du oversikt over enkelte nye regelendringer, hvor de fleste er gjeldende fra 1.juli i år.

Les mer om dette i nyeste utgave av «Nytt fra revisor».