You are currently viewing Nytt fra revisor – Revidert nasjonalbudsjett 2022

Nytt fra revisor – Revidert nasjonalbudsjett 2022

I «Nytt fra revisor» finner du informasjon om blant annet økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og avvikling av den såkalte 350-kronersgrensen.

Les mer om dette i nyeste utgave av «Nytt fra revisor».