You are currently viewing Nytt fra revisor – Nr. 2 2023

Nytt fra revisor – Nr. 2 2023

Nytt fra revisor er lagt ut på SLM sin hjemmeside. Her finner du nyttig info om sykemelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler for 2023 og uttaksmerverdiavgift.