You are currently viewing Nytt fra revisor – Momskompensasjon og SkatteFunn

Nytt fra revisor – Momskompensasjon og SkatteFunn

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester. Fristen er 1. september, men for organisasjoner tilknyttet et sentralledd (eks Norges idrettsforbund) er fristen tidligere.

Virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFunn-ordningen.

Les mer om dette i nyeste utgave av «Nytt fra revisor».