You are currently viewing Nytt fra revisor mars 2022

Nytt fra revisor mars 2022

I «Nytt fra revisor» for mars kan du lese om reglene for gjennomføring av generalforsamling i et aksjeselskap. Her finner du også reglene om forenklet generalforsamling.

Les om dette i nyeste utgaven av «Nytt fra revisor».