You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om forslaget til satsbudsjett for neste år. Interessant lesing om blant annet  lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstige reisefradrag for pendlere.

Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles. Det innføres full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.