You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om hva du bør foreta deg hvis du mottatt støtte fra kompensasjonsordningen men ikke fått dette bekreftet av revisor eller regnskapsfører.

Oppdatere deg samtidig på andre regelendringer som skjedd i løpet av sommeren som har betydning for mange virksomheter.