You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

Les om hva som foreslås i revidert nasjonalbudsjett 2021. Blant annet en ny og mer gunstig aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Andre aktuelle saker som du finner i nyhetsbrevet er blant annet en kort omtale av at det foreslås utsatt frist for årsregnskap og ordinær generalforsamling, tilskuddsordningen for å stimulere gjennomføring av publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet, stimuleringsordningen for kulturlivet og Karantenekompensasjonsordningen – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene.