You are currently viewing Nytt fra revisor
S

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet  finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen.
I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år, men for inntektsåret 2020 kan næringsdrivende søke om utsettelse inntil 20. august 2021.

Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.