You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Vi ser både på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling, generalforsamling etter midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling.