You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

Statsbudsjettet 2023

I Nytt fra revisor kan du lese om forslaget til statsbudsjettet for 2023. I forslaget foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig som det innføres 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Det gis lettelser i inntektsskatten for inntekter under 750 000 kroner og skatteskjerpelser for høyere inntekter. Det foreslås merverdiavgiftskjerpelser på kjøp av elbil, fjernleverbare tjenester og elektroniske nyhetstjenester.