You are currently viewing Nytt fra revisor februar 2022

Nytt fra revisor februar 2022

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det har kommet nye satser fra 1. januar 2022 for reiseavtaler i Staten. I siste nyhetsbrev kan du lese om de nye satsene.

Videre er støtteordningene forlenget grunnet pandemien. Det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning, med søknadsfrist 10. mai 2022.

Få også med deg nye poster i skattemeldingen for aksjeselskaper som gjelder offentlig støtte.

Les om dette og mye mye mer i nyeste utgaven av «Nytt fra revisor».