You are currently viewing Marius Olsen blir ny partner hos SLM Revisjon!

Marius Olsen blir ny partner hos SLM Revisjon!

Marius Olsen er tatt opp som partner i SLM Revisjon AS med virkning fra 1. september 2022. Marius blir da partner sammen med John Harald Hansen, Anne Grethe R. Wirum, Jan Ove Hofseth og Erik Myhrer, og senker med dette snittalderen i partnerskapet.

Marius har jobbet som revisormedarbeider i SLM Revisjon siden november 2010. Han er født en kald vinterdag i 1978 i Lillehammer, hvor han også vokste opp. Spilte fotball, som også var årsaken til at han flyttet til Rælingen i 2009 hvor han fortsatt bor.

Utdannelsen har Marius fra Universitetet i Oslo (IT/database), høgskolen på Rena (revisjon) og forsikringsøkonomi på BI. Marius holder også kurs for revisorforeningen.

Veien til SLM
«SLM var første arbeidsplassen hvor jeg var på intervju da studietiden var over. De ønsket en mer erfaren revisor, så det ble ingen jobb. Startet da i skatteetaten hvor jeg var i 4 år før SLM tok kontakt igjen og lurte på om jeg ville begynne som revisor. Ble i SLM i 2 år før jeg prøvde controllerstilling i KLP. En mail fra SLM dukket opp midt under kvartalsregnskapet en varm sommerdag med følgende spørsmål: «revisjon må da være noe for deg?» Så da var veien tilbake kort og siden har jeg vært her.
SLM Revisjon består av gode og dyktige kollegaer, godt samhold, stor variasjon i kundemassen med tilhørende utfordringer. «

Hvorfor bli partner i et revisjonsfirma?
«Stor utfordring, veldig hyggelig å bli spurt, kanskje like skummelt som det er utfordrende, men vi kan ikke alltid tenke risiko.»

Første møte med revisjon?
«Mitt første møte med revisjon var vegger fulle av permer og veldig veldig veldig mye papir. Regnemaskiner med laaaaange papirruller. «

Vi ønsker Marius velkommen som partner i SLM Revisjon!