You are currently viewing Lillestrømkonferansen 2021

Lillestrømkonferansen 2021

Digitalt torsdag 27. mai 2021 kl 09 – 11

Del 1 – Tema: Inn i en ny tid

Smittesituasjonen tillater fortsatt ikke at vi møtes fysisk, så vi inviterer til en digital formiddagskonferanse torsdag 27. mai 2021 med spennende tema.
Vi ser fremover mot en tid etter pandemien: Inn i en ny tid.

– Hvordan skal vi skape nye og flere arbeidsplasser i vår region?
– Hva tenker kommuner i regionen om næringsutvikling?
– Hvordan kan næringslivet selv bidra til vekst?

Sammen skal vi bygge byen og regionen til det beste for de som lever og jobber her. Regionen trenger flere kortreiste arbeidsplasser.
Det digitale arrangementet er GRATIS. Vi samler politikere, kommuner og et bredt næringsliv fra regionen til vårens viktigste konferanse!