Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor ett av følgende selskaper:

  • SLM Revisjon AS
  • SLM Revisjon Jessheim AS
  • Regnskapsservice AS

Fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med et av selskapene hos oss.

I henhold til våre autorisasjoner som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere iht gjeldene hvitvaskingsregler.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon pr epost, per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Skedsmogata 3A, Lillestrøm. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Lukk meny