You are currently viewing Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekt på viktige endringer for personlige skattytere.