Frister for ditt årsregnskap 2019

Nytt år er godt i gang og det betyr nye frister å forholde seg til. De viktigste fristene vil du finne i denne artikkel, også konsekvensene av å ikke levere i tide.

Aksjonærregisteroppgaver

Noe av det første som møter oss over nyttår, er Aksjonærregisteroppgavene.
Vi forutsetter at disse utfylles og sendes inn av den som også skal utferdige skattepapirene for kunden. Dersom noe annet skal gjelde, må dette avtales i god tid før innsendingsfrist som er 31. januar 2020. Her må vi sammen passe på følgende:
Ved forsinket innlevering vil det påløpe dagsbøter.

Frist for innlevering av regnskap

For at vi skal kunne garantere at et regnskap skal være ferdig revidert og klart innen frist for innsending av ligningspapirer og avholdelse av generalforsamling, vil siste frist for innlevering til oss være 30. april 2020.

Vi ønsker at det avtales tid for revisjon på alle klienter, slik at vi i størst mulig grad unngår at regnskap blir stående lenge på vårt kontor før vi har tid til å gjennomføre revisjonen.

I de tilfeller der dere som regnskapsfører utarbeider årsoppgjørspapirene, ønsker vi at ligningspapirer og årsregnskap gjøres ferdig samtidig, for å unngå at vi må kontrollere årsoppgjøret i to omganger.

Innsending til regnskapsregisteret

Frist for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret er 31. juli 2020. Da både klienter, regnskapsførere og revisorer legger sin sommerferieavvikling til juli hvert år, betyr dette at årsregnskap rent faktisk må være sendt inn før avvikling av sommerferie.