Read more about the article Nytt fra revisor
Business chart and diagrams on digital tablet

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhets uunngåelige faste kostnader. Du finner også en oversikt over hvilke av de tidligere korona-støtteordningene som er blitt forlenget.  Klikk her for å komme til nyhetsbrevet

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Webinar: Er kassa snart tom?

Revisor og advokater gjennomgår aktuelle tiltak som gir bedrifter og ansatte et handlingsrom i pandemien. Både krisepakker, ny rekonstruksjonslov, og også praktiske tips til hvordan bedriften bør innrette seg. Det er videre fokus på ansatte/permitteringer, og hva du kan gjøre når kunden ikke lenger betaler.

Kommentarer er skrudd av for Webinar: Er kassa snart tom?

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekt på viktige endringer for personlige skattytere.  Klikk her for å komme til nyhetsbrevet

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

eFacta for årsoppgjøret 2020

eFacta er nå oppdatert med informasjon om årsoppgjøret 2020. Tidsskriftet Facta omtaler krav til innhold i årsregnskap og årsberetninghovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapetregnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretakviktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle…

Kommentarer er skrudd av for eFacta for årsoppgjøret 2020

Digital gründerfrukost med SLM – Gratis deltagelse

SLM har i samarbeid med Kunnskapsbyen og Business Lillestrøm gleden av å invitere til gratis deltakelse på gründerfrokost - 13 januar kl 09:00 Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. 2021. Ordningen har en ramme på 5 milliarder kroner. Spørsmål du kanskje stiller deg. Finnes det en støtteordning for min…

Kommentarer er skrudd av for Digital gründerfrukost med SLM – Gratis deltagelse

Aktuelle satser har endret seg

Godt nytt år! Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 6. januar 2021. Vi gjør oppmerksom på at enkelte satser, bl.a. skjermingsrenten for enkeltpersonforetak og for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv., foreløpig ikke er fastsatt. Disse vil bli lagt inn så snart de foreligger. Vi vil…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Japan møter Norge

SLM Revisjon har valgt et nytt konsept ved ansettelsen av Trygve. Han jobber deltid i SLM Revisjon samtidig som han tar en næringsmaster i regnskap og revisjon på Universitet i Sørøst Norge. Det er studium som kombinerer jobb og skole. Halvparten av tiden går med på skole og den andre halvparten går med på jobb.

Kommentarer er skrudd av for Japan møter Norge

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 3. september. Følgende er oppdatert siden siste innlegg om endringer: Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,4 % (uendret).Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for november og desember: 1,5 % (uendret).Grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1. mai: kr 101 351.Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020: kr…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 1. juli. Oppdateringen gjelder følgende: Rentsesatser Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,0 % p.a. (ned fra 9,5 % p.a.)Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,4 % (uendret)Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober: 1,6 % (ned fra 2,2 %) Endringer i…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 7. mai. Oppdateringen gjelder følgende: Nye satser for kostgodtgjørelse fra 1. juni på reiser innenlands etter statens reiseregulativ.Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,4 %Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for juli og august: 2,2 % I tillegg er Aktuelle Satser fra før…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg