Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om forslaget til satsbudsjett for neste år. Interessant lesing om blant annet  lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstige reisefradrag for pendlere. Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles.…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om hva du bør foreta deg hvis du mottatt støtte fra kompensasjonsordningen men ikke fått dette bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Oppdatere deg samtidig på andre regelendringer som skjedd i løpet av sommeren som har betydning for mange virksomheter. Klikk her for å…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 5. juli 2021. Forsinkelsesrenten for andre halvår 2021: 8,0 %Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august 2021: 0,4 %.Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober 2021: 1,3 %. Se alle aktuelle satser her

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Nytt fra revisor

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler! Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

Les om hva som foreslås i revidert nasjonalbudsjett 2021. Blant annet en ny og mer gunstig aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Lillestrømkonferansen 2021

I år deler vi Lillestrømkonferansen i to! Vi begynner med en digital formiddagskonferanse 27. mai – og følger opp med en heldags fysisk konferanse 13. oktober. Den digitale konferansen streames fra Lillestrøm Kultursenter og vil være grati

Kommentarer er skrudd av for Lillestrømkonferansen 2021

Tempen på hjemmekontoret i SLM

Med godt over et år på hjemmekontor har hverdagen blitt annerledes for mange av oss. Vi har spurt vår kollega Guro, som sitter et av våre hjemmekontor, om hvordan tilværelsen og stemningen er.

Kommentarer er skrudd av for Tempen på hjemmekontoret i SLM

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 6. mai 2021. Skjermingsrenten på lån til selskaper for mai og juni: 0,4 %.Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for juli og august: 1,5 %. Se alle aktuelle satser her

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg
Read more about the article Nytt fra revisor
S

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet  finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år, men for inntektsåret 2020 kan næringsdrivende søke om…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Vi ser både på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling, generalforsamling etter midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og reglene…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor