Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekt på viktige endringer for personlige skattytere.  Klikk her for å komme til nyhetsbrevet

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

eFacta for årsoppgjøret 2020

eFacta er nå oppdatert med informasjon om årsoppgjøret 2020. Tidsskriftet Facta omtaler krav til innhold i årsregnskap og årsberetninghovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapetregnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretakviktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle…

Kommentarer er skrudd av for eFacta for årsoppgjøret 2020

Digital gründerfrukost med SLM – Gratis deltagelse

SLM har i samarbeid med Kunnskapsbyen og Business Lillestrøm gleden av å invitere til gratis deltakelse på gründerfrokost - 13 januar kl 09:00 Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. 2021. Ordningen har en ramme på 5 milliarder kroner. Spørsmål du kanskje stiller deg. Finnes det en støtteordning for min…

Kommentarer er skrudd av for Digital gründerfrukost med SLM – Gratis deltagelse

Aktuelle satser har endret seg

Godt nytt år! Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 6. januar 2021. Vi gjør oppmerksom på at enkelte satser, bl.a. skjermingsrenten for enkeltpersonforetak og for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv., foreløpig ikke er fastsatt. Disse vil bli lagt inn så snart de foreligger. Vi vil…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Japan møter Norge

SLM Revisjon har valgt et nytt konsept ved ansettelsen av Trygve. Han jobber deltid i SLM Revisjon samtidig som han tar en næringsmaster i regnskap og revisjon på Universitet i Sørøst Norge. Det er studium som kombinerer jobb og skole. Halvparten av tiden går med på skole og den andre halvparten går med på jobb.

Kommentarer er skrudd av for Japan møter Norge

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 3. september. Følgende er oppdatert siden siste innlegg om endringer: Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,4 % (uendret).Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for november og desember: 1,5 % (uendret).Grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1. mai: kr 101 351.Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020: kr…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 1. juli. Oppdateringen gjelder følgende: Rentsesatser Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,0 % p.a. (ned fra 9,5 % p.a.)Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,4 % (uendret)Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober: 1,6 % (ned fra 2,2 %) Endringer i…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 7. mai. Oppdateringen gjelder følgende: Nye satser for kostgodtgjørelse fra 1. juni på reiser innenlands etter statens reiseregulativ.Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,4 %Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for juli og august: 2,2 % I tillegg er Aktuelle Satser fra før…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Informasjonsfilm- Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

Næringslivet er inne i en svært krevende tid, og store deler av aktiviteten i Norge og resten av verden er satt på vent. Det er politisk enighet i Norge for å hjelpe norsk næringsliv i disse krisetidene. Det kan være vanskelig å få klarhet i hva slags tiltak som er tilgjengelig.…

Kommentarer er skrudd av for Informasjonsfilm- Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 1 april med endringene som er vedtatt som tiltak for å møte utbruddet av koronaviruset. Endringene gjelder: Redusert arbeidsgiveravgift med 4 % for én termin, tredje termin.Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august Lav sats MVA redusert fra 12 % til 8…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg