You are currently viewing eFacta for årsoppgjøret 2022

eFacta for årsoppgjøret 2022

eFacta er nå oppdatert med informasjon om årsoppgjøret 2022. Her finner du de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.
Facta Årsoppgjøret er beregnet på revisorer, ledere og ansatte i økonomi- og regnskapsavdelinger.