You are currently viewing eFacta for årsoppgjøret 2021

eFacta for årsoppgjøret 2021

eFacta er nå oppdatert med informasjon om årsoppgjøret 2021.

Tidsskriftet Facta omtaler

  • krav til innhold i årsregnskap og årsberetning
  • nye notekrav for små foretak
  • hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet
  • regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak
  • viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, regnskap og bokføring 
  • dokumentasjon av balansen 
  • utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eiere

I tillegg til å omtale noen typiske problemstillinger relatert til pandemien, inneholder Facta 2022 og eFacta de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

Les eFacta digitalt gjennom å klikke på bildet

Facta Årsoppgjøret er beregnet på revisorer, ledere og ansatte i økonomi- og regnskapsavdelinger.