Jul i Viken lysshow

SLM Revisjon er stolt sponsor av det spektakulære lysshowet for Jul i Viken. Åpningen av Jul i Viken finner sted på Lillestrøm Torv, hvor næringen har investert i et spektakulært og magisk 3D-mappet og animert lysshow som finner sted på veggen til kjøpesenteret Lillestrøm Torv. https://youtu.be/gVq-DWdJvnU

Kommentarer er skrudd av for Jul i Viken lysshow

Nytt fra revisor

24 tips for årsoppgjøret! For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2021. Klikk her for å komme til nyhetsbrevet

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om forslaget til satsbudsjett for neste år. Interessant lesing om blant annet  lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstige reisefradrag for pendlere. Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles.…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om hva du bør foreta deg hvis du mottatt støtte fra kompensasjonsordningen men ikke fått dette bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Oppdatere deg samtidig på andre regelendringer som skjedd i løpet av sommeren som har betydning for mange virksomheter. Klikk her for å…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 5. juli 2021. Forsinkelsesrenten for andre halvår 2021: 8,0 %Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august 2021: 0,4 %.Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober 2021: 1,3 %. Se alle aktuelle satser her

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Nytt fra revisor

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler! Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor
Read more about the article Nytt fra revisor
S

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet  finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år, men for inntektsåret 2020 kan næringsdrivende søke om…

Kommentarer er skrudd av for Nytt fra revisor

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 3. september. Følgende er oppdatert siden siste innlegg om endringer: Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,4 % (uendret).Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for november og desember: 1,5 % (uendret).Grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1. mai: kr 101 351.Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020: kr…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 7. mai. Oppdateringen gjelder følgende: Nye satser for kostgodtgjørelse fra 1. juni på reiser innenlands etter statens reiseregulativ.Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,4 %Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for juli og august: 2,2 % I tillegg er Aktuelle Satser fra før…

Kommentarer er skrudd av for Aktuelle satser har endret seg

Lillestrømkonferansen utsettes

Basert på den spesielle situasjonen vi står i og de nye retningslinjene fra Myndighetene må Lillestrømkonferansen utsettes. Nytt tidspunkt blir onsdag 7. oktober 2020, på Lillestrøm Kultursenter. Arrangøren kommer nærmere tilbake med oppdatert info om program og innhold og det gleder vi oss til!

Kommentarer er skrudd av for Lillestrømkonferansen utsettes