You are currently viewing Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Nå trenger Norge flere revisorer. Ikke for å ta nøyaktige mål, men for å sjekke at alt faktisk stemmer.

#Allehaddehattgodtavenrevisoriblant