You are currently viewing Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Ikke for å stanse overivrige svømmere, men for å bidra til like spilleregler i næringslivet og verifisere at bedrifter og organisasjoner er så gode som de gir seg ut for å være.

#Allehaddehattgodtavenrevisoriblant