You are currently viewing Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Ikke for å bestemme hvem du skal lytte til, men for å sikre at informasjonen fra bedrifter og organisasjoner er sann og til å stole på.

#Allehaddehattgodtavenrevisoriblant