You are currently viewing Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Ikke for å lese korrektur på tatoveringer du uansett vil angre på, men for å sikre at bedrifter og organisasjoner rapporterer korrekt og er til å stole på.

#Allehaddehattgodtavenrevisoriblant