You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 6. mars 2019:

  • Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 1,1 %
  • Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold for mai og juni: 2,1 %

Skjermingsrenten er økt i forhold til satsen for januar og februar da den var 0,8 %. Normrenten er uendret fra forrige periode (mars og april). 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.