You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 5. juli 2021.

  • Forsinkelsesrenten for andre halvår 2021: 8,0 %
  • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august 2021: 0,4 %.
  • Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober 2021: 1,3 %.