You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Godt nytt år!

Aktuelle satser er oppdatert med nye satser mv. pr. 6. januar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte satser, bl.a. skjermingsrenten for enkeltpersonforetak og for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv., foreløpig ikke er fastsatt. Disse vil bli lagt inn så snart de foreligger.

Vi vil fortsatt oppdatere Aktuelle satser løpende med endringer i satser og frister mv. etter hvert som det kommer endringer.