You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 3. september. Følgende er oppdatert siden siste innlegg om endringer:

  • Skjermingsrente på lån til selskaper for september og oktober: 0,4 % (uendret).
  • Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for november og desember: 1,5 % (uendret).
  • Grunnbeløp i Folketrygden gjeldende fra 1. mai: kr 101 351.
  • Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020: kr 100 853.
  • Det er besluttet ikke å ilegge tvangsmulkt ved forsinket levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper. Det samme gjelder a-melding med frist t.o.m. 7. september og MVA-meldinger med frist t.o.m. 31. august.

Vi vil fortsatt oppdatere Aktuelle satser løpende med endringer i satser og frister mv. etter hvert som det kommer endringer.