You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 1. juli. Oppdateringen gjelder følgende:

Rentsesatser

 • Forsinkelsesrente fra 1. juli: 8,0 % p.a. (ned fra 9,5 % p.a.)
 • Skjermingsrente på lån til selskaper for juli og august: 0,4 % (uendret)
 • Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for september og oktober: 1,6 %
  (ned fra 2,2 %)

Endringer i frister/forfallsdatoer (tiltak som er kommet som følge av koronakrisen):

 • Frist for betaling av arbeidsgiveravgift tredje termin: 15. oktober (utsatt fra 15. juli)
 • Frist for innsending av regnskap til Regnskapsregisteret: 30. september
  (utsatt fra 31. juli). Forsinkelsesgebyr ilegges ved innsending etter fristen.
 • Tvangsmulkt ved unnlatt levering av a-melding er stoppet t.o.m. august måned
 • Frist for betaling av arbeidsgiveravgift tredje termin: 15. oktober (utsatt fra 15. juli)
 • Frist for innsending av regnskap til Regnskapsregisteret: 30. september
  (utsatt fra 31. juli). Forsinkelsesgebyr ilegges ved innsending etter fristen.
 • Tvangsmulkt ved unnlatt levering av a-melding er stoppet t.o.m. august måned