You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 7. mai. Oppdateringen gjelder følgende:

  • Nye satser for kostgodtgjørelse fra 1. juni på reiser innenlands etter statens reiseregulativ.
  • Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,4 %
  • Normrente på rimelige lån fra arbeidsgiver for juli og august: 2,2 %

I tillegg er Aktuelle Satser fra før oppdatert med utsatte frister og andre tiltak som er kommet som følge av koronakrisen. Dette gjelder bl.a.:

  • Utsatte betalingsfrister for en rekke skatter og avgifter
  • Utsatt frist til 31. august for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper
  • Redusert arbeidsgiversats med 4 prosentpoeng for tredje termin (mai og juni)
  • Redusert lav MVA-sats (fra 12 % til 6 %) fra 1. april til og med 31. oktober