You are currently viewing Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 1 april med endringene som er vedtatt som tiltak for å møte utbruddet av koronaviruset.

Endringene gjelder:

  • Redusert arbeidsgiveravgift med 4 % for én termin, tredje termin.
  • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august
  • Lav sats MVA redusert fra 12 % til 8 % fra 20. mars til 31. mars
  • Lav sats MVA redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til 31. oktober
  • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni
  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars, utsettes til 1. mai
  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mai utsettes til 15. juli
  • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september
  • Skatteetaten har besluttet ikke å ilegge tvangsmulkt på MVA-meldinger med leveringsfrist t.o.m. 10. juni og på skattemeldinger for næringsdrivende og selskaper med leveringsfrist 31. mai

Vi vil oppdatere Aktuelle Satser løpende med endringer i satser og frister etter hvert som det kommer nye krisetiltak.