Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser har endret seg

Aktuelle satser er oppdatert pr. 20. mars med endringene som er vedtatt som tiltak for å møte utbruddet av koronaviruset.

Endringene gjelder:

  • Redusert arbeidsgiveravgift med 4 % for én termin
  • Lav sats MVA redusert fra 12 % til 8 % fra 20. mars til 31. oktober
  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars, utsettes til 1. mai
  • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september
  • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august
  • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

Vi vil oppdatere Aktuelle Satser løpende med endringer i satser og frister etter hvert som det kommer nye krisetiltak.

Lukk meny