You are currently viewing Aktuelle satser er oppdatert

Aktuelle satser er oppdatert

Aktuelle satser er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 12. mars 2018:

  • Skjermingsrente på lån til selskaper for mars og april: 0,50 %
  • Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold for mai og juni: 2,2 %

Begge satsene er uendret i forhold til forrige periode.