You are currently viewing «A day in the life» som fersk revisor

«A day in the life» som fersk revisor

Stiv dress, regneark og strenge pekefingre. Nervøse bedriftsledere som svetter litt fra pannen når revisoren kommer på besøk.

Skrevet av Novateur kommunikasjon/Bjørn Skalpe Bjørnli

Det kunne ikke vært lengre fra sannheten. Møt Sara og Sara, som er fadder og «fadderbarn» hos SLM Revisjon.

«Haha, nei, jobben handler egentlig veldig mye om å være ute å snakke med mennesker. Og vi kler oss ikke veldig stivt heller. Skal vi for eksempel besøke et verksted, tar vi ikke på oss ballkjolen akkurat. Faktisk er det veldig hyggelig når vi er ute på besøk hos kunder!» sier Sara-Louise, som har jobbet i tre måneder i SLM.

Hvordan er livet som fersk?

-Det er veldig bra. Dagene er veldig varierte og jeg får være mye ute hos kunder. Og så får jeg lov til å prøve meg på alt mulig. Det er litt ekstra kult å få mye ansvar når man er såpass ny. Og så er det litt ekstra trygghet i det å ha noen jeg alltid kan spørre hvis jeg lurer på noe. Særlig de dumme spørsmålene» ler hun.

Fadderen hennes, som også heter Sara, er enig i at jobben faktisk er veldig sosial.

Analog hverdag i en digital verden.

Sara Nærstad, som har 9 år bak seg som revisor i SLM, mener det handler mye om mennesker. – Selv om mye av jobben handler om å revidere regnskap, handler den nesten like mye om å være ute å snakke med menneskene i bedriften du reviderer. Vi er mye ute, selv om det meste av jobben kan gjøres på kontoret. SLM har jobbet hardt det siste året med å gjøre bedriften heldigital. Det betyr at arbeidet vi gjør blir gjort mye mer effektivt enn tidligere. Der man tidligere måtte sende og motta signerte dokumenter fysisk, kan alt dette nå skje digitalt. Det er egentlig en liten revolusjon. På tross av dette gjør vi et poeng av å være mye ute hos kundene og bli ordentlig kjent med dem. Det handler egentlig om å bygge tillit. Det er vanskelig å gjøre gjennom dataskjermen. For dem som er nye, tror vi det er en stor fordel å lære seg å kjenne bedriftene og forstå bransjen de opererer i. Det vil også gjøre dem til bedre rådgivere, sier hun.

Learning by doing

-For de nye, legger vi veldig mye vekt på at de skal lære gjennom å gjøre. Det mener vi er best, fordi når man nettopp er ferdig med et utdanningsløp, er ikke mer teori det første man trenger. Når du kommer til oss er det på tide å få testet ut det man har lært, og da må man nesten bare kaste seg uti det. Samtidig ønsker vi også at det skal føles trygt å bli dyttet ut på «glattisen». Det er nettopp derfor vi har faddere, for at man ikke skal føle seg helt på bar bakke.

Minst én nyutdannet i året.

-Vi forsøker å få inn minst en fersk revisor i selskapet i året. Det er med på holde gjennomsnittsalderen nede. Dessuten lærer man mye av hverandre her, og nye hoder har mye å lære bort til de mer erfarne og vis versa» , avslutter hun.

Er du nettopp ferdig med studiene eller har du ett år igjen? Les mer om hvordan det er å være nyutdannet hos SLM Revisjon.