SLM Revisjon

Et veksthus for tall og tanker

SLM Revisjon

Et veksthus for tall og tanker

Med lang erfaring, stort engasjement, høyt kunnskapsnivå og allsidig praksis, føler vi oss godt rustet til å være diskusjonspartner for både den daglige ledelsen og styret hos våre klienter.

Revisorer Svein-Erik Olsen og Anne Grethe Wirum

Revisjon

Som revisorer er vi offentlighetens uavhengige og kyndige tillitsrepresentanter, som du kan stole på. Vi gir deg kvalifisert og lovmessig bistand tilpasset din virksomhet.

Et av våre team arbeider med kundecase

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innenfor en rekke fagområder som regnskap, skatt, avgift, og andre økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområdene.

Karriere hos SLM Revisjon

Et arbeidssted med faglig og personlig utvikling

Aktuelt

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Vi ser både på gjennomføring etter …

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhe …

Webinar: Er kassa snart tom?

Revisor og advokater gjennomgår aktuelle tiltak som gir bedrifter og ansatte et handlingsrom i pandemien. Både krisepakker, ny rekonstruksjonslov, og …